mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
im. Gustawa Morcinka
w Bytomiu